Локална самоуправа

Слободан Виденовић

Слободан Виденовић

Начелник Градске управе

Место рођења: Зајечар

Датум рођења: 27.06.1969

Контакт: slobodan.videnovic@zajecar.info

Слободан Виденовић рођен је 27.06.1969. године у Зајечару. Основну и средњу школу завршио је у Зајечару. Дипломирао је на Универзитету у Нишу-Правни факултет Ниш и стекао звање дипломираног правника. Има положен правосудни испит. Од 2000. године до 2002. године био је запослен у Општинском суду у Зајечару. Од 2003. године био је запослен у општинском јавном правобранилаштву на месту самосталног стручног сарадника.

Од 2005. године до 2007. године био је заменик општинског јавног правобраниоца, након чега је постављен за општинског јавног правобраниоца. Од 2008. године до 2013. године био је на јавној функцији Градског јавног правобраниоца. Из Одељења за локални економки развој, привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара, где је био распоређен на пословима самосталног саветника, 12.06.2017. године постављен је за вршиоца дужности начелника Градске управе града Зајечара. Ожењен је и отац двоје деце.