Средње образовање

Гимназија

Гимназија у Зајечару једна је од најстаријих школа ове врсте у Зајечару. Основана је септембра 1836. године. Данас Гимназија има 439 ученика распоређених на три смера : друштвено – језички, природно – математички смер и огледно одељење информатичког смера. Образовно васпитни процес реализују 42 професора.

Више

Медицинска школа

Медицинска школа Зајечар основана је јула месеца 1948. године одлуком Владе НРЈ, на предлог Министарства здравља.

Више

Техничка школа

Техничка школа данас представља водећу образовну установу овог профила не само у региону већ и у Србији. Употреба савремених наставних средстава, увођење нових наставних метода и подизање квалитета наставе је један од примарних циљева развоја школе.

Више

Економско трговинска школа Зајечар

Економско – трговинска школа у Зајечару основана је 1946. године и школа је са дугом традицијом у области школовања и васпитања у подручјима рада Економија, право, администрација и Трговина, угоститељство, туризам.

Више

Дом ученика средњих школа Зајечар

Дом ученика средњих школа Зајечар, је васпитна установа са специфичностима у раду и реализацији васпитних задатака. У њему се стварају услови за васпитање и образовање редовних ученика средњих школа у Зајечару

Више