Буџетски документи

до
ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ - БУЏЕТ 2023
Буџетски документи
ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ - БУЏЕТ 2023
Преузмите:
17.05.2024.
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023.ГОДИНУ
Преузмите:
17.05.2024.
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
17.05.2024.
УПУТСТВО О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ И ПОСТУПКА ПРАЋЕЊА И ИЗВЕШТАВАЊА О УЧИНКУ ПРОГРАМА
Буџетски документи
Министарство финансија доставља Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти, на основу кога Одељење за финансије саставља Упутство за израду одлуке о буџету града Зајечара и доставља директном кориснику, индиректним корисницима и осталим корисницима до 01.08
Преузмите:
10.05.2024.
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2025. ГОДИНУ
Буџетски документи
Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.
Преузмите:
27.03.2024.
ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Преузмите:
22.02.2024.
НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Буџетски документи
НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Преузмите:
05.02.2024.
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ
Буџетски документи
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ
Преузмите:
28.12.2023.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ
Буџетски документи
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ
Преузмите:
29.11.2023.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Преузмите:
29.11.2023.
ОДЛУКА О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАР ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКА О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАР ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
29.11.2023.
НАЦРТ ОДЛУКЕ О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАР ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 , 149/20, 118/21-др.закон и 92/23), чл. 32. Закона о локалној самоуправи
Преузмите:
13.11.2023.
НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Буџетски документи
НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Преузмите:
02.10.2023.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ
Буџетски документи
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ
Преузмите:
22.09.2023.
ОДЛУКA О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКA О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
22.09.2023.
НАЦРТ ОДЛУКЕ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
НАЦРТ ОДЛУКЕ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
07.09.2023.