Екологија

до
ИЗВЕШТЕАЈ О СТАЊУ ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2023. ГОДИНИ
Екологија
ИЗВЕШТЕАЈ О СТАЊУ ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2023. ГОДИНИ
Преузмите:
20.05.2024.
ИЗВЕШTАЈ О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2016. ГОДИНИ
Екологија
ИЗВЕШTАЈ О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2016. ГОДИНИ
Преузмите:
01.04.2017.
ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ
Екологија
ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ
Преузмите:
24.02.2017.
ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД АПРИЛ - ЈУН 2016. ГОДИНЕ
Екологија
ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД АПРИЛ - ЈУН 2016. ГОДИНЕ
Преузмите:
18.10.2016.
ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2016. ГОДИНЕ
Екологија
ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2016. ГОДИНЕ
Преузмите:
24.06.2016.
Извештај о стању животне средине на територији града Зајечара за 2015.годину
Екологија
Извештај о стању животне средине на територији града Зајечара за 2015.годину
Преузмите:
06.04.2016.
ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР- ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ
Екологија
ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР- ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ
Преузмите:
17.02.2016.
ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ЈУЛ – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ
Екологија
ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ЈУЛ – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ
Преузмите:
17.02.2016.
ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД АПРИЛ - ЈУН 2015. ГОДИНЕ
Екологија
ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД АПРИЛ - ЈУН 2015. ГОДИНЕ
Преузмите:
17.02.2016.
Програм заштите животне средине на територији града Зајечара за период од 2012. до 2019. године
Екологија
Програм заштите животне средине на територији града Зајечара за период од 2012. до 2019. године
Преузмите:
17.11.2015.
ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- МАРТ 2015. ГОДИНЕ
Екологија
ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- МАРТ 2015. ГОДИНЕ
Преузмите:
14.07.2015.
Годишњи извештај о стању животне средине на подручју Града Зајечара за 2014. годину
Екологија
Годишњи извештај о стању животне средине на подручју Града Зајечара за 2014. годину
Преузмите:
05.06.2015.