Историјски архив ''Тимочка крајина''

Историјски архив у Зајечару основан је према наредби Владе и Министарства просвете НР Србије 15.4.1948. године као Архивско средиште у Зајечару и обухватао је подручје девет срезова.

Данас је то међуопштински архив који покрива територију Града Зајечара и општина Књажевац и Бољевац. У депоима се налази преко 3000 дужних метара архивске грађе разврстаних у 485 фондова и збирки докумената.

11 архивских фондова проглашено је архивском грађом од изузетног значаја а архивска библиотека, са преко 10.000 књига, у групу покретних добара од изузетног значаја.

Историјски архив Зајечара издаје стручни часопис а добитник је многобројних признања, међу којима су Орден заслуга за народ са сребрном звездом и Златна архива за 2006. годину.

Контакт :

Историјски архив Тимочка крајина Зајечар
19000 Зајечар, Николе Пашића 160.
тел/фаx: (+381 19) 425-490; 420-285,
e-mail: arhivzaj@mts.rs

https://www.arhivzajecar.org.rs/