Народни музеј

Народни музеј Зајечар основан је 1951. године. Зграда у којој је смештен саграђена је 1927. године, а њена површина не задовољава потребе чувања и изкагања преко 15.000 хиљада експоната.

На два спрата изложено је преко 800 предмета, од којих су неки светске вредности. У саставу музеја су Археолошко, Историјско, Етнолошко, Одељење историје уметности и Одељење документације.

Захваљујући донацији Владе Јапана, 2010. године отворена је радионица за конзервацију музејских предмета од керамике, дрвета и метала.

У склопу Народног музеја у Зајечару су и Радул бегов конак, Турска воденица, Задужбина Никола Пашић и археолошко налазиште Фелиx Ромулиана – Гамзиград које се од 2007. године налази на Листи културне и природне баштине под окриљем УНЕСКО. ИКОМ Србије прогласио је 2012. године Народни музеј Зајечара за музеј године.

Контакт : muzej19@open.telekom.rs

Website: www.muzejzajecar.org