Туристичка организација града Зајечара

Туристичка организација града Зајечара је јавна служба, основана као носилац развоја, промоције и унапређења туризма града Зајечара на домаћем и иностраном тржисту. Седиште је у улици Светозара Марковића бр.2, у самом центру града.

ТОГЗ има статус правног лица, послује као установа у складу са прописима којима се уређују јавне службе и уписана је у Регистар код Привредног суда.

ТОГЗ је оформљена са циљем : унапређења пропагандно - информативне делатности којом се промовишу туристичке вредности града: прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди града: унапређења и организације рада туристичко - информативног центра за прихват туриста: одржавање добрих односа са ТОС - ом , ресорним министарством и другим туристичким организацијама у земљи и иностранству.

Циљеви којима тези су повећање туристичког промета као и унапређење услова за даљи развој домаћег туризма.

Контакт : turisticka.zajecar@gmail.com

Website: tozajecar.rs