Урбанистички документи

до
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ НА БИОМАСУ И ПРИРОДНИ ГАС – НАСЕЉЕ „ПЛАЖА“ НА КП 8525/14 КО ЗАЈЕЧАР
Урбанистички документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ НА БИОМАСУ И ПРИРОДНИ ГАС – НАСЕЉЕ „ПЛАЖА“ НА КП 8525/14 КО ЗАЈЕЧАР
Преузмите:
26.04.2024.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНОГ ПАРКА НА К.П.БР. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 и 2575 КО ГРЉАН У ГРЉАНУ
Урбанистички документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНОГ ПАРКА НА К.П.БР. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 и 2575 КО ГРЉАН У ГРЉАНУ
Преузмите:
21.02.2024.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И НАДГРАДЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ КОТЛУЈЕВАЦ (ДЕО Д.З ЗАЈЕЧАР), УЛ. СОКОБАЊСКА Б.Б., КО ЗАЈЕЧАР
Урбанистички документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И НАДГРАДЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ КОТЛУЈЕВАЦ (ДЕО Д.З ЗАЈЕЧАР), УЛ. СОКОБАЊСКА Б.Б., КО ЗАЈЕЧАР
Преузмите:
18.08.2023.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БРУСНИК
Урбанистички документи
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БРУСНИК
Преузмите:
18.08.2023.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПАВИЉОНА И ИЗГРАДЊУ ОТВОРЕНОГ СТРЕЛИШТА У ЗАЈЕЧАРУ, К. П. БР.6260/5, 6260/1 И 6259, КО ЗАЈЕЧАР
Урбанистички документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПАВИЉОНА И ИЗГРАДЊУ ОТВОРЕНОГ СТРЕЛИШТА У ЗАЈЕЧАРУ, К. П. БР.6260/5, 6260/1 И 6259, КО ЗАЈЕЧАР
Преузмите:
18.08.2023.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ИЗВИЂАЧКОГ ДОМА И ОТВОРЕНОГ СТРЕЛИШТА
Урбанистички документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ИЗВИЂАЧКОГ ДОМА И ОТВОРЕНОГ СТРЕЛИШТА
Преузмите:
08.02.2023.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ У КО МАЛИ ИЗВОР
Урбанистички документи
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ У КО МАЛИ ИЗВОР
Преузмите:
30.05.2022.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „СОЛАРИНА“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Урбанистички документи
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „СОЛАРИНА“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Преузмите:
30.05.2022.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Урбанистички документи
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Преузмите:
12.10.2021.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ, КРФСКЕ, ПАНА ЂУКИЋА У БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА У ЗАЈЕЧАРУ
Урбанистички документи
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ, КРФСКЕ, ПАНА ЂУКИЋА У БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
22.07.2021.
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГАМЗИГРАДСКЕ БАЊЕ
Урбанистички документи
План генералне регулације Гамзиградске Бање
Преузмите:
19.07.2021.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СРПСКОГ ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ НА КП. БР. 3833 КО ШИПИКОВО У ШИПИКОВУ
Урбанистички документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СРПСКОГ ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ НА КП. БР. 3833 КО ШИПИКОВО У ШИПИКОВУ
Преузмите:
26.04.2021.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У НАСЕЉУ КОТЛУЈЕВАЦ У ЗАЈЕЧАРУ, НА КП.БР. 5498/2, 5494/1 И 5484/4 КО ЗАЈЕЧАР
Урбанистички документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У НАСЕЉУ КОТЛУЈЕВАЦ У ЗАЈЕЧАРУ, НА КП.БР. 5498/2, 5494/1 И 5484/4 КО ЗАЈЕЧАР
Преузмите:
25.01.2021.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЊСКО-ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА “НИКОЛИЧЕВО”
Урбанистички документи
План детаљне регулације бањско-туристичког комплекса “Николичево”
Преузмите:
19.01.2021.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ “ЗАЈЕЧАР 1”
Урбанистички документи
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ “ЗАЈЕЧАР 1”
Преузмите:
23.10.2020.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И ПРЕРАДУ ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА ИЗ ЛЕЖИШТА „РГОТСКИ КРШ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Урбанистички документи
План детаљне регулације за експлоатацију и прераду грађевинског камена из лежишта „РГОТСКИ КРШ“ на територији града Зајечара (у даљем тексту: План, План детаљне регулације - ПДР)
Преузмите:
26.11.2019.