ЈКП Хигијена Зајечар

Јавно комунално предузеће „Хигијена Зајечар“ бави се одржавањем јавних зелених површина у граду, организује управљање градским пијацама, као и градским гробљем а пружа и услуге зоохигијене.

Између осталог, ЈКП „Хигијена Зајечар“ поверено је и управљање прихватилиште за псе, који је смештен у селу Горња Прлита, капацитета 200 паса којима су обезбеђени храна и адекватан смештај.

Телефон: 019/421-747, 019/429-503
Факс: 019/429-503
Мејл: jkphigijenazajecar@gmail.com
Сајт: www.higijenazajecar.co.rs