Месне заједнице

П Р Е Г Л Е Д

ПРЕДСЕДНИКА И ПОТПРЕДСЕДНИКА

САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Ред.бр

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

ПРЕДСЕДНИК

ПОТПРЕДСЕДНИК

СЕКРЕТАР

1

„ТИМОК“

МАРЛЕНА ТОБОВИЋ

060/42-25-330

ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ

060/165-20-22

2

„КРАЉЕВИЦА“

МИЛОРАД СТАНОЈЕВИЋ

069/381-72-98

ДРАГАН МИЉКОВИЋ

064/381-72-65

3

„КАРАЂОРЂЕВ ВЕНАЦ

ЗОРАН РАДОМИРОВИЋ

062/15-33-953

КРИСТИНА ГАЈИЋ

060/44-37-340

4

НИКОЛА ПАШИЋ“

НАДА ЦАПУРЕЛОВИЋ

060/671-47-48

АЛЕКСАНДРА МИЛУТИНОВИЋ

069/199-12-39

5

КОТЛУЈЕВАЦ“

ЈУГОСЛАВ ПЕТРОВИЋ

062/366-855

МИЉАН РАШИЋ

062/416-827

6

БОРОВАЦ

ИВИЦА ЈОВИЋ

062/800-80-58

ДАРКО БОГОЈЕВИЋ

063/76-23-908

7

БРУСНИК

МИЛЕ ПЕРИЋ

069/12-22-131

ЉУБОМИР АНЂЕЛКОВИЋ

ЖИВКО МИХАЈЛОВИЋ

060/0-4444-08

8

ВЕЛИКА ЈАСИКОВА

ДРАГАН МАНЗАЛОВИЋ

064/333-87-42

ИГОР МУЧИЋ

064/20-60-140

9

ВЕЛИКИ ИЗВОР

НЕЛИ НИКОЛИЋ

060/488-20-88

ЈОВАН ЦАНКОВИЋ

068/41-500-66

10

ВЕЛИКИ ЈАСЕНОВАЦ

ДАРКО ВАСИЉЕВИЋ

060/461-40-12

ДАВОР ЦАПУРЕЛОВИЋ

061/27-85-627

11

ВРАЖОГРНАЦ

МИРОСЛАВ КИТИЋ

066/826-00-86

ТОПЛИЦА ВИДЕНОВИЋ

063/769-02-76

НЕНАД ПЕТКОВИЋ

062/966-83-23

12

ВРАТАРНИЦА

ГРАДИМИР ВАСИЋ

064/13-27-742

ВЛАДАН СТАВРИЋ

064/83-45-367

13

ВРБИЦА

МИЛЕНКО СТАНОЈЕВИЋ

063/76-56-230

БРАНИСЛАВ БЛАГОЈЕВИЋ

14

ГАМЗИГРАД

МИЛАН НИКОЛИЋ

069/28-63-41

НИКОЛА АНТОНИЈЕВИЋ

064/19-68-652

15

ГАМЗИГРАДСКА БАЊА

ЖЕЉКО ШОРШОКАНОВИЋ

065/37-37-409

СТЕВАН БОГДАНОВИЋ

060/144-77-70

16

ГЛОГОВИЦА

СЛАЂАН УЦАНОВИЋ

063/77-07-666

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ

063/78-12-844

17

ГОРЊА БЕЛА РЕКА

НИКОЛА МАРИНКОВИЋ

019/453-207

МИРОСЛАВ СПАСИЋ

065/200-40-99

18

ГРАДСКОВО

ДРАГАН МИТИТИКОВИЋ

064/12-39-043

019/417-424

ДЕЈАН ЂОРЂИЦОВИЋ

061/160-41-82

ВЕНЦИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ

19

ГРЛИШТЕ

АЛЕКСАНДАР ЖИВКОВИЋ

061/16-48-993

САША ИЛИЋ

063/782-18-93

ЈЕЛЕНА ВУЧКОВИЋ

060/45-86-830

20

ГРЉАН

ВЕРОЉУБ ЦАНИЋ

064/88-69-915

ГОРАН ТОДОРОВИЋ

064/860-72-19

ПЕРИЦА НЕНИЋ

21

ДУБОЧАНЕ

ДРАГАН ПЕТКОВИЋ

069/474-07-201

ЧАСЛАВ НОВАКОВИЋ

063/12-999-61

22

ЗАГРАЂЕ

СЛАВИША ПЕТКОВИЋ

064/183-22-68

РАДИША ПАВЛОВИЋ

СТОЈАН САВИЋ

23

ЗВЕЗДАН

СЛАВИША КРСТИЋ

064/81-69-012

САША КРСТИЋ

062/15-21-975

24

КЛЕНОВАЦ

ГОРДИЦА СТАНОЈЕВИЋ

064/47-30-915

ДУШАН МИЛОСАВЉЕВИЋ

066/46-50-66

25

КОПРИВНИЦА

ДАРКО АНТИЋ

065-702-733

019/464-714

СЛОБОДАН ВОЈИНОВИЋ

061/200-80-56

019/164-889

26

ЛАСОВО

МИЛАН СТАНКОВИЋ

065/900-88-90

МИЛОМИР МАНОЈЛОВИЋ

062/18-70-326

27

ЛЕНОВАЦ

ОЛГИЦА МАРКОВИЋ

063/484-983

019/453-304

БОЈАН МЛАДЕНОВИЋ

/

МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ

28

ЛЕСКОВАЦ

ПРЕДРАГ ЈОВАНОВИЋ

064/30-44-251

МИЛОМИР НИКИЋ

064/316-41-86

29

ЛУБНИЦА

ИВАН МУСТАФИЋ

063/1-222-358

ДРАГАН ВАСИЉЕВИЋ

062/479-594

30

МАЛИ ИЗВОР

СУЗАНА ЂОРЂЕВИЋ

063/462-404

САША МИЛОЈКОВИЋ

069/425-75-20

31

МАЛА ЈАСИКОВА

МИЛОШ ЈОКОВИЋ

060/522-69-63

ДЕЈАН СТЕВАНОВИЋ

062/47-23-98

ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ

32

МАЛИ ЈАСЕНОВАЦ

БОБАН НОВАКОВИЋ

066/130-266

АДАМ СТАНОЈЕВИЋ

064/571-82-18

33

МАРИНОВАЦ

ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ

060/139-444-3

019/3464-411

МИКАН ЖИВКОВИЋ

019/3464-365

34

МЕТРИШ

БОЖИЦА МИТРОВИЋ

062/47-10-02

ДРАГОСЛАВ РАДОЈЕВИЋ

019/471-524

35

НИКОЛИЧЕВО

ДУШКО МОНОВИЋ

064/48-21-904

019/452-592

ДЕЈАН КАЛИНОВИЋ

065/466-56-15

019/452-681

36

ПЛАНИНИЦА

ДРАГАН СТОЈАНОВИЋ

064/97-61-988

ЉУБИША СИМОНОВИЋ

063/845-92-81

019/457-895

НИНА ЛЕКОВИЋ

37

ПРЛИТА

НИКОЛА НИКОЛИЋ

064/20-60-065

ДУШАН РАДУЛОВИЋ

060/04-68-439

38

РГОТИНА

ГОРИЦА ЖИВКОВИЋ РИСТОВИЋ

066/64-66-020

ДРАГАН ПАУНОВИЋ

066/28-45-88

МАЈА ТОДОРОВИЋ

39

САЛАШ

ТИХОМИР СТАНКОВИЋ

060/131-24-22

ДУШКО МИЛИЋ

064/13-50-557

40

СЕЛАЧКА

ИВАН СТОЈАНОВИЋ

061/66-70-215

МИЛАН ЋОСИЋ

063/130-82-26

41

ТАБАКОВАЦ

ДУШАН ВАСИЉЕВИЋ

065/51-35-865

019/465-085

ДРАГИША МАРИНОВИЋ

ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ

42

ТРНАВАЦ

САША СТАНКОВИЋ

064/50-87-987

ДЕЈАН СТОЈИЉКОВИЋ

060/04-24-638

43

ЧОКОЊАР

СЛАВИЦА МИЛОЈКОВИЋ

061/27-25-757

019/464-923

СЛОБОДАН ПЕТРОВИЋ

064/20-15-947

019/464-628

44

ХАЛОВО

ИВАН ТОДОРИКОВИЋ

019/451-288

ЈОЖЕ ДАНИЛОВИЋ

064/137-26-56

019/451-163

45

ШЉИВАР

ДАРКО ТОШИЋ

061/65-33-094

МИРОСЛАВА ДИНИЋ

062/822-06-75

46

ШИПИКОВО

РАЈКО ПРЕДОВИЋ

060/461-14-70

БРАНА ПИТАРЕВИЋ

061/28-92-377