Документи града

до
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Преузмите:
25.04.2024.
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
11.04.2024.
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2023. години
Документи града
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2023. години
Преузмите:
29.03.2024.
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2024. години
Документи града
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2024. години
Преузмите:
29.03.2024.
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
28.02.2024.
ЕТИЧКИ КОДЕКС ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Документи града
Сврха Етичког кодекса јесте да промовише етичку културу у професији интерне ревизије. За професију интерне ревизије Етички кодекс је неопходан будући да је заснован на поверенју у њено објективно уверавање о корпоративном управљању, управљању ризицима, контролама.
Преузмите:
08.02.2024.
ПОВЕЉА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
Документи града
Сврха интерне ревизије града Зајечара је да пружи независно, објективно уверавање и саветодавне услуге осмишљене да додају вредности и унапреде пословање града Зајечара. Мисија интерне ревизије је да унапреди и заштити вредности корисника јавних средстава
Преузмите:
07.02.2024.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Документи града
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Преузмите:
15.01.2024.
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Преузмите:
05.12.2023.
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА И ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ
Документи града
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА И ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Преузмите:
29.11.2023.
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. ГОДИНУ
Документи града
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. ГОДИНУ
Преузмите:
29.11.2023.
Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Зајечара
Документи града
У складу са чланом 12. Правилника расписује се Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Зајечара (у даљем тексту: Јавни позив).
Преузмите:
01.11.2023.
ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ
Документи града
ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ
Преузмите:
13.10.2023.
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Зајечара у 2023. години
Документи града
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Зајечара у 2023. години
Преузмите:
15.09.2023.
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ПОВРШИНСКИХ ВОДА У 2023. ГОДИНИ
Документи града
Узорковање и анализа исправности површинских вода, врши се сходно Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (“Службени гласник РС”, бр.74/11) и Уредби о граничним вредностима загађујућих материја
Преузмите:
11.09.2023.
ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ“
Документи града
ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ“
Преузмите:
22.08.2023.