Обрасци

до
Обрасци - Парламентарни избори 2023. године
Обрасци
Парламентарни избори 2023. године
Преузмите:
22.11.2023.
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛОГЕ, СУГЕСТИЈЕ И МИШЉЕЊА НА НАЦРТ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2031. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ
Обрасци - урбанизам, грађевински и комунални послови
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛОГЕ, СУГЕСТИЈЕ И МИШЉЕЊА НА НАЦРТ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2031. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ
Преузмите:
22.05.2023.
Контролна листа бр.3 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
Обрасци - инспекцијски послови
Контролна листа бр.3 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
Преузмите:
31.03.2023.
Контролна листа бр. 2 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Обрасци - инспекцијски послови
Контролна листа бр. 2 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Преузмите:
31.03.2023.
Контролна листа бр.1 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Обрасци - инспекцијски послови
Контролна листа бр.1 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Преузмите:
31.03.2023.
Образац бр. ЗЕУК 1 - Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца
Обрасци - привреда и друштвене делатности
Образац бр. ЗЕУК 1 - Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца
Преузмите:
16.01.2023.
Контролна листа К.Л.Бр. 004 - Контрола листа о такси превозу путника на територији града Зајечара
Обрасци - инспекцијски послови
Контролна листа К.Л.Бр. 004 - Контрола листа о такси превозу путника на територији града Зајечара
Преузмите:
15.10.2021.
ОБРАЗАЦ ЛПА 1 - ПРИЈАВА СА ПОДАЦИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ КОЈУ ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОДНОСИ ОРГАНУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ЛПА 1 - ПРИЈАВА СА ПОДАЦИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ КОЈУ ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОДНОСИ ОРГАНУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ППИ-2 - ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ППИ-2 - ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ППИ-1 - ПОРЕСКА ПРИЈАВА О УТВРЂЕНОМ ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ППИ-1 - ПОРЕСКА ПРИЈАВА О УТВРЂЕНОМ ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ЛПА-09-ЗРЗ - ЗАХТЕВ ЗА ПРЕСТАНАК ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ЛПА-09-ЗРЗ - ЗАХТЕВ ЗА ПРЕСТАНАК ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ЛПА-08-ЗР - ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ЛПА-08-ЗР - ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ЛПА-07-УПЛ - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ПРАВНОМ ЛИЦУ
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ЛПА-07-УПЛ - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ПРАВНОМ ЛИЦУ
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ЛПА-06-УП - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКУ
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ЛПА-06-УП - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКУ
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ЛПА-05-УФЛ - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ЛПА-05-УФЛ - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ЛПА-04-ИЗК - ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ И ОТПИС НЕОСНОВАНИХ ЗАДУЖЕЊА И КАМАТЕ НА РАЧУНИМА ЈАВНИХ ПРИХОДА
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ЛПА-04-ИЗК - ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ И ОТПИС НЕОСНОВАНИХ ЗАДУЖЕЊА И КАМАТЕ НА РАЧУНИМА ЈАВНИХ ПРИХОДА
Преузмите:
02.06.2021.