Документи

до
ИЗВЕШТЕАЈ О СТАЊУ ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2023. ГОДИНИ
Екологија
ИЗВЕШТЕАЈ О СТАЊУ ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2023. ГОДИНИ
Преузмите:
20.05.2024.
ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ - БУЏЕТ 2023
Буџетски документи
ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ - БУЏЕТ 2023
Преузмите:
17.05.2024.
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023.ГОДИНУ
Преузмите:
17.05.2024.
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
17.05.2024.
УПУТСТВО О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ И ПОСТУПКА ПРАЋЕЊА И ИЗВЕШТАВАЊА О УЧИНКУ ПРОГРАМА
Буџетски документи
Министарство финансија доставља Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти, на основу кога Одељење за финансије саставља Упутство за израду одлуке о буџету града Зајечара и доставља директном кориснику, индиректним корисницима и осталим корисницима до 01.08
Преузмите:
10.05.2024.
Службени лист града Зајечара број 13-2024
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
09.05.2024.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ НА БИОМАСУ И ПРИРОДНИ ГАС – НАСЕЉЕ „ПЛАЖА“ НА КП 8525/14 КО ЗАЈЕЧАР
Урбанистички документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ НА БИОМАСУ И ПРИРОДНИ ГАС – НАСЕЉЕ „ПЛАЖА“ НА КП 8525/14 КО ЗАЈЕЧАР
Преузмите:
26.04.2024.
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Преузмите:
25.04.2024.
Службени лист града Зајечара број 12-2024
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
25.04.2024.
Службени лист града Зајечара број 11-2024
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
17.04.2024.
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
11.04.2024.
Службени лист града Зајечара број 10-2024
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
04.04.2024.
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2023. години
Документи града
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2023. години
Преузмите:
29.03.2024.
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2024. години
Документи града
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2024. години
Преузмите:
29.03.2024.
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2025. ГОДИНУ
Буџетски документи
Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.
Преузмите:
27.03.2024.
Службени лист града Зајечара број 09-2024
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
22.03.2024.