ЈКСП “Зајечар”

Јавно комунално - стамбено предузеће “Зајечар” - Зајечар у овом облику постоји од 01. марта 1990. године. Првобитни облик организовања је био у виду Завода за изградњу и експлатацију стамбених и пословних зграда и урбанизам (основан од стране Скупштине општине Зајечар 1. јануара 1964 г.), Предузећа за стамбену привреду, основаног 1. априла 1966.године, а касније кроз друштвене трансформације као Стручна служба СИЗ-а стамбено-комуналних делатности и путева општине Зајечар, као РО Завод за стамбено - комуналну изградњу “Развој” и након тога као Радна заједница СИЗ-а становања, комуналних делатности и локалних и некатегорисаних путева општине Зајечар.

Главне активности које се нису мењале током пословања су стамбена изградња и одржавање стамбених зграда. У неким периодима пословање је било везано и за комплетну комуналну изградњу и одржавање градске инфраструктуре и локалних путева.

Данас Јавно комунално - стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар обавља следеће делатности:

  • производња и дистрибуција топлотне енергије – централизована производња и дистрибуција у више објеката - водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања, у циљу уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга;
  • одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене ;
  • изградња и одржавање стамбеног и пословног простора, сервисирање и монтажа лифтова у стамбено-пословним зградама у граду Зајечару, као и на нивоу региона.

Ове године ЈКСП „Зајечар“, рачубајући годину оснивања првог правног претходника - Завода за изградњу и експлатацију стамбених и пословних зграда и урбанизам, навршава јубиларних 50 година постојања.

Телефон: централа 019/425305, дежурни телефон 019/425788

https://www.jkspzajecar.rs/