ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЈКСП "ЗАЈЕЧАР" ЗАЈЕЧАР НА ЦЕНУ ВАНРЕДНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Важи од 05.06.2024. до 20.06.2024.

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

 

            У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), најмање 15 дана пре одлучивања надлежног органа локалне самоуправе, локална самоуправа је у обавези да на огласној табли и у електронској форми на сајту, објави Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цене комуналних услуга, заједно са образложењем.

            Захтев за добијање сагласности ЈКСП „Зајечар“ Зајечар на Цену ванредних комуналних услуга и то: Цена коштања радног сата комбиноване грађевинске машине за ископ и утовар, камиона кипера, самоходне електричне чистилице као и цене уклањања дивљих депонија у Граду Зајечару и селима. Одлуку Надзорног одбора, Нацрт Решења о давању сагласности са образложењем, можете видети у наставку или их погледати на огласној табли Градске управе Града Зајечара.

 

            У Зајечару, 05.06. 2024. год.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Документација: