ЈАВНА НАБАВКА Бр. 404-102 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 16.04.2024. до 26.04.2024.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Канцеларијски материјал за потребе градске управе града Зајечара

Референтни број

404-102

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

26.04.2024. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: