ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЗОРАН НИКОЛИЋ ПР

Важи од 25.06.2024. до 05.07.2024.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби 

процене утицаја на животну средину

 

            Обавештава се јавност да је носилац пројекта ЗОРАН НИКОЛИЋ ПР, Агенција за производњу радио и телевизијских програма СТУДИО 101 ЗАЈЕЧАР, Павла Илића 4, 19000 Зајечар, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину радио станице – ФМ предајника TEMPO NAXI RADIO 97.5 на локацији Зајечар, Тилва 97.5 MHz на кп.бр.2757 КО Глоговица. Предметни пројекат подразумева коришћење антенског система који се састоји из четири VHF FM антене вертикалне поларизације, распоређене у два спрата и два правца, азимута максималног зрачења 20º/200º, на висини од 12 m изнад тла, максималне ефективно израчене снаге 1000 W.

            Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији Градске управе града Зајечара, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларије за заштиту животне средине, ул. Крфска 4 (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), током десет дана почев од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова.

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења  заинтересована јавност може писмено доставити мишљење о поднетом захтеву овом надлежном органу.