ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-196 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ СПОМЕН ПАРК ШУМЕ „КРАЉЕВИЦА“

Важи од 05.07.2024. до 22.07.2024.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Набавка услуга израде Плана детаљне регулације за уређење спомен парк шуме „Краљевица“

Референтни број

404-196

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

16.07.2024 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: